Team

FUKUOKA

Master JAPON

Captain

Kota MATSUMOTOTakashi MORI

Takeshi HIRAKAWA

Takeo IMAI

Kenta SUGIMOTO

Hiroaki YAMAOKA

Naoyuki OKA

Kota MATSUMOTO

Yuki SHIROSAWA

Hideki NAGANO

Masahiro NISHIYORI

Yuki NISHINO

Yohei SATA

Motoshi TAKAFUJI

Yusuke MIYAHARA

Tatsuki MATSUMURA

Tetsuya CHIBA

Masayuki TAKAISHI

Kenichi KINOSHITA