Team

JAPAN UNITED

Classic JAPON

Captain

Masaki KONUMAMitsuhito OZU

Yusuke TAKAYAMA

Yuji TAKEDA

Ryota FUNAOKA

Takuya KOKUFU

Masaki AKISAWA

Masaki KONUMA

Naoya KONDO

Masayuki INO

Takatoshi KASHIWARA

Kohei HAYASHI

Shoichiro TAMAGAKI

Kenichi KO

Kunitaka MATSUMOTO

Yasuchika FUKUDA

Hyunchi SIM

Tomoya SAKAGUCHI

Shun MARUYAMA

Seiji MAKINO