Team

BEIJING HARDEN AND WELLS LAW FIRM FOOTBALL TEAM

Classic CHINE

Captain

Xiao PENGXiao PENG

Feng PEIHUA

Shi YONGFENG

Zhang GUOFEI

Liu FENG

Yang LIN

Wang YAN

Chen GUANG

Miao XIAO

Wang PU

Zhou HUI

Liu YUE

Shang JIANFENG

Mao JIAN

Li WEIHUA

Liang TAO

Bai LUHONG

Wang FENG

Cao SHENGGUANG

Jia XUELIANG

Deng FENG

Cheng PENG

Hei SHUKUN

Qi FANG

Zhang XI

Wang QIUJIA

Yang HAOSHEN

Yu MING

Yi NIU

Yongxing SONG

Xiaochen LIANG