Team

BEIJING CHAOYANG LAWYERS ASSOCIATION

Master CHINE

Captain

Xingyu ZHUHongpeng LI

Zhi JIAO

Changqing LI

Xuanmo JIN

Jiansheng DING

Lei BAN

Xingyu ZHU

Liang CHEN

Haojun CHEN

Qiang LI

Yong LI

Bing LIU

Yixiang LIU

Yunfei LIU

Zhenyu LIU

Yang LONG

Mingzhan YU

Xiaoxun WANG

Jiahao LI

Shuxia WANG

Jing LI

Lingyu YANG

Xiaozheng ZHOU

Shuang YU

Yuqi ZHANG

Wei ZHU

Yuehui YU

Huan XU