Team

DENTONS CHINA UNITED

Classic CHINE

Captain

Huan TANGTuo TUO

Huan TANG

Wenquan WANG

Yuqi ZHOU

Shuai PENG

Zilong WANG

Jingfeng ZHANG

Yaojun CHEN

Sheng YIN

Gao PENG

Yucheng ZHANG

Gang SIMA

Jiawei ZHANG

Zhaoqi LIU

Ruoqin DENG

Rong NI