Team

YOKOHAMA

Classic JAPON

Captain

Masatoshi MANAGOMasatoshi MANAGO

Takashi OGINO

Tsubasa KOIKE

Ban MATSUBARA

Hachiro MAEDA

Kosuke SHIGA

Kenichiro OIKAWA

Tatsufumi YAMAGISHI

Shuhei OKABAYASHI

Shin SUZUKI

Terushige ISHIYAMA

Kyoko ISHIYAMA

Keita TANIWAKI

Kenta KUSUNOSE

Yuta KANESHIMA

Hiroshi FUKUSHITA

Akihiko SAIKI

Takanori AOKI