Team

JOINTIDE FOOTBALL TEAM

Classic CHINE

Captain

LILI WANGMa SHICHENG

Wu ZHEN

Wang ZHIFENG

Zhou CHENGJIE

Wei WU

Wang SHEN

Guo ZHONGZHENG

Wang PENG

Xie HONGUANG

Liang YANZHENG

Ling GUOMING

Wang LILI

Chen SHUANGSHI

Yu YANG

Fang QUAN

Zuo LIANG

Li DAN

Wang MENG

Xi WU