Team

DENTONS CHINA ALL STAR

Classic CHINE

Captain

YANG YangYan YUAN

Du YU

Wu QIFAN

Xue PENG

Yang YANG

Zeng WEI

Pu ZHONGHUA

Zhou CANCELLATION HONG

Huang CONGCONG

Lai WEIZE

Chen JIANLONG

Li CANCELATION CHUNJIANG

Huang RISEN

He YA

Liu GUO

Liu JIAYU

Yu DONGZHEN