Team

TOKYO MASTER

Master JAPON

Captain

Yoshihito MINAMIYAMAYasuhiro USUI

Toshiaki MURAEI

Kozo FUKUTAKE

Takuro YAMAGUCHI

Shigeki MAYA

Yoshihiro NAKAMURA

Kenji GOTO

Atsutoshi MAEDA

Yoshihito MINAMIYAMA

Kunihiro YOKOI

Suhyon KIM

Eitetsu YASUDA

Yuichiro NUKADA

Ryuta UMETSU

Sho NAKAYAMA

Yuki KANEMITSU

Shuntaro ISHIDA

Yoko ISHIDA

Kim HONGJIM